• تور مسابقات بین المللی فرمول 1 باکو
  • زمان: 27 تیر تا 29 تیر
  • وسیله نقلیه: آزال ایر
  • قیمت: 2,550 تومان