• چک، مجارستان، یونان
  • زمان: تابستان 98
  • وسیله نقلیه: هواپیما فطار اروپا
  • قیمت: 40,000,000 تومان

سفر به شهرهای زیبای پراگ، بوداپست، آتن شهر فلاسفه