وقت سفارت انگلیس

وقت سفارت انگلیس

سفارت انگلیس در تهران باز شد.

به علت پاره ای مشکلات سیاسی سفارت انگلیس در تهران بسته شد. ایرانیان مجبور به مراجعه به سفارت انگلیس در کشورهای همسایه شدند. با رفع آن مشکلات سفارت انگلیس در ایران بازگشایی شده است. از این پس هموطنان ما می توانند به سفارت انگلیس در تهران مراجعه کنند.

آیا سفارت انگلیس ویزا می‌دهد؟

تلاش ما این است کار شما برای گرفتن وقت سفارت انگلیس را راحت‌تر کنیم. اما ویزا انگلیس یکی از سخت‌ترین ویزاهایی است که اتباع ایران می توانند در اخذ آن موفق باشند. از پارامترهای بسیار مهم برای ویزا انگلیس بحث تمکن مالی است. سفارت انگلیس تاکید زیادی بر روی اعلام دقیق مسائل مالی دارد. اعلام ریز به ریز فهرست اموال و برخورداری از تمکن مالی. با تمام این احوال باز هم نمی توان حدسی مبنی بر قطعیت اخذ ویزا انگلیس زد. شما تا زمان نگرفتن ویزا به هیچ وجه نباید حساب زیادی روی آن باز کنید.

وقت فوری سفارت انگلستان در تهران
در گذشته روزهای آزادِ تقویمِ وقت سفارت انگلیس با فاصله زیادی بودند. بنابراین ما اقدام به اخذ وقت سفارت فوری می کردیم.در حال حاضر روئین گشت آماده اخذ وقت سفارت انگلیس در مدت زمان یک هفته است. پس به نوعی تمامی وقت های ما فوری است!