وقت سفارت ترکیه

وقت سفارت انگلیس در ترکیه

همان نکات وقت سفارت انگلیس در دبی، در مورد ترکیه نیز صادق است.

چرا همچنان افرادی وقت سفارت انگلیس در دبی یا ترکیه می گیرند؟

گاهی مسافر در یکی از کشورهای همسایه اقامت چند روزه ای دارد. منتظر وقت سفارت کانادا، آمریکا یا پیکاپ پاسپورت است. یا به دلایل مختلف دیگر مجبور به اقامت چند روزه است.بعضی افراد برای استفاده از این فرصت اقدام به گرفتن وقت سفارت انگلیس در آن کشور می کنند. تا هم از زمان به خوبی استفاده کرده باشند. و هم شانس خود در زمینه ویزا انگلیس را امتحان کنند.